niedziela, 24 maja 2015
PL
SG
 
 

Pomoc materialna

 
 

DrukujEmail

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 4. zapomogi;
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 


Ogólne zasady przyznawania stypendium

 

 • Stypendia przyznawane są na wniosek studenta.
 • Wnioski o stypendium przyjmowane są w dziekanacie wydziału informatyki, pokój 121.
 • Terminy składania wniosków:
  • Wnioski o stypendium socjalne,specjalne, rektora i zapomoga - do 5 października 2014 r.
 • Po rozpatrzeniu wniosku o stypendium wydawana jest decyzja, którą należy odebrać osobiście. Studenci zostaną poinformowani o możliwości jej odebrania.
 • Stypendia za październik wypłacane są w listopadzie.
 • Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów PB